Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczny

Laboratorium Automatycznej Identyfikacji

w Systemach Logistycznych

 

Misją laboratorium jest prowadzenie działalności dydaktycznej, naukowej oraz badawczej w obszarze systemów automatycznej identyfikacji towarów sztukowych i osób w systemach logistycznych.

 

·         Oferta edukacyjna

·         Oferta usługowa

·         Materiały

 

Kontakt:

Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczny

Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych,

Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych

 

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

 

pawel.zajac@pwr.edu.pl

tel. 71 320-27-19

 

Publikacje

Redakcja: Stanisław Kwaśniowski, Paweł Zając

Współautorzy: Małgorzata Andrzejkowicz, Joanna Bauer, Anna Chodorowska-Kosmacz, Adam Czajka, Łukasz Detmer, Anna Koziczak, Monika Kubas, Stanisław Kwaśniowski, Jacek Majewski, Marek Młyńczak, Jan Nikodem, Maciej Nikodem, Mirosław Owoc, Andrzej Pacut, Mirosława Plucińska, Halina Podbielska, Jerzy Sawicki, Grzegorz Sroga, Jędrzej Ułasiewicz, Mateusz Zając, Paweł Zając

Rok wydania: 2004

Streszczenie: Przedstawiono wykorzystanie systemów automatycznej identyfikacji(Auto-ID) w logistyce. Szeroko omówiono nośniki informacji takie jak: kody kreskowe, karty elektroniczne, znaczniki RFID, a także biometryczne i antropometryczne systemy identyfikacji, zasady funkcjonowania podpisu elektronicznego, techniki odczytu znaków i pisma (OMR, OCR, ICR) oraz telematyczne systemy monitorowania pojazdów. Książka jest pierwszą tego rodzaju monografią, omawiającą kompleksowo najważniejsze rozwiązania z dziedziny systemów automatycznej identyfikacji, usprawniających procesy logistyczne w przedsiębiorstwach.

Jest ona kierowana do wyższej kadry technicznej i menedżerskiej zajmującej się wdrażaniem i eksploatacją systemów Auto-ID. Może stanowić cenną pomoc dydaktyczną dla studentów wyższych uczelni kształcących w specjalnościach: logistyka, transport, informatyka i zarządzanie.

Spis treści:

1. ROLA SYSTEMÓW AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI TOWARÓW, OSÓB I USŁUG W LOGISTYCE

2. KODY KRESKOWE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH

3. KARTY PERFOROWANE

4. KARTY MAGNETYCZNE

5. KARTY ELEKTRONICZNE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH

6. IDENTYFIAKTORY RADIOWE RFID

7. BIOMETRYCZNE I ANTROPOMETRYCZNE SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

8. PODPIS ELEKTRONICZNY W SYSTEMACH AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

9. KOMPUTEROWE SYSTEMY IDENTYFIKACJI DRUKU I PISMA

10. TELEMATYKA JAKO SKŁADNIK SYSTEMÓW AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI W TRANSPORCIE TOWARÓW

 

Sponsorzy: Sato Polska – Wrocław, AXED – Poznań, Bazy i Systemy Bankowe sp. z o. o., Koncept – L – Warszawa, Quantum software S.A. – Kraków, Unicard S.A. - Warszawa

 

Strona internetowa w czasie budowy